Hội chứng sợ hạnh phúc

Hội chứng sợ hạnh phúc
Chuyên khoatâm lý học 22

Hội chứng sợ hạnh phúc (tiếng Anh: cherophobia) là một hội chứng sợ đối với hạnh phúc, trong đó các cá nhân có thể cố tình tránh những trải nghiệm gợi lên cảm xúc tích cực hoặc hạnh phúc.[1][2][3]

Tham khảo

  1. ^ Joshanloo, M.; Lepshokova, Z. K.; Panyusheva, T.; Natalia, A.; Poon, W.-C.; Yeung, V. W.-l.; Sundaram, S.; Achoui, M.; Asano, R.; Igarashi, T.; Tsukamoto, S.; Rizwan, M.; Khilji, I. A.; Ferreira, M. C.; Pang, J. S.; Ho, L. S.; Han, G.; Bae, J.; Jiang, D.-Y. (3 tháng 10 năm 2013). “Cross-Cultural Validation of Fear of Happiness Scale Across 14 National Groups”. Journal of Cross-Cultural Psychology. 45 (2): 246–264. doi:10.1177/0022022113505357. S2CID 73617183.
  2. ^ Joshanloo, Mohsen; Weijers, Dan (15 tháng 12 năm 2013). “Aversion to Happiness Across Cultures: A Review of Where and Why People are Averse to Happiness”. Journal of Happiness Studies. 15 (3): 717–735. doi:10.1007/s10902-013-9489-9. S2CID 144425713.
  3. ^ Mosby (29 tháng 4 năm 2016). Mosby's Medical Dictionary (bằng tiếng Anh). Elsevier Health Sciences. ISBN 9780323414265.
Hình tượng sơ khai Bài viết về một bệnh, chứng rối loạn, hay tình trạng sức khỏe này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
  • x
  • t
  • s