Linh dương đen Đông Phi

Linh dương đen Đông Phi
Sable antelope (Hippotragus niger) adult male.jpg
Con đực, Hippotragus niger niger, khu bảo tồn Tswalu Kalahari, Nam Phi 22
Sable (Hippotragus niger) female crossing the road (16635641913), crop.jpg
Con cái, H. n. niger tại phía nam vườn quốc gia Kruger, Nam Phi
Phân loại khoa học edit
Giới: Animalia
Ngành: Chordata
Lớp: Mammalia
Bộ: Artiodactyla
Họ: Bovidae
Phân họ: Hippotraginae
Chi: Hippotragus
Loài:
H. niger
Danh pháp hai phần
Hippotragus niger
(Harris, 1838)
Hippotragus niger distribution.svg
      Phạm vi địa lý

Linh dương đen Đông Phi (danh pháp hai phần: Hippotragus niger) là một loài động vật thuộc họ Trâu bò, chúng sinh sống ở sống ở rừng thảo nguyên phía nam của Kenya ở Đông Phi, và ở Nam Phi.

Phân loài

Linh dương đen có 4 phân loài sau:

Tham khảo

 1. ^ IUCN SSC Antelope Specialist Group (2017). “Hippotragus niger”. Sách đỏ IUCN về các loài bị đe dọa. 2017: e.T10170A50188654. doi:10.2305/IUCN.UK.2017-2.RLTS.T10170A50188654.en. Truy cập ngày 17 tháng 12 năm 2021.

Liên kết ngoài

 • Information by ITIS
 • Information by African Wildlife Foundation
 • x
 • t
 • s
Những loài thuộc bộ Artiodactyla (bộ Guốc chẵn) còn tồn tại
Phân bộ Ruminantia (động vật nhai lại)
Antilocapridae
Antilocapra
 • Linh dương sừng nhánh (A. americana)
Giraffidae
Okapia
 • Hươu đùi vằn (O. johnstoni)
Giraffa
 • Hươu cao cổ (G. camelopardalis)
Moschidae
Moschus
 • Hươu xạ An Huy (M. anhuiensis)
 • Hươu xạ lùn (M. berezovskii)
 • Hươu xạ núi cao (M. chrysogaster)
 • Hươu xạ Kashmir (M. cupreus)
 • Hươu xạ đen (M. fuscus)
 • Hươu xạ Himalaya (M. leucogaster)
 • Hươu xạ Siberia (M. moschiferus)
Tragulidae
Hyemoschus
 • Cheo cheo nước (H. aquaticus)
Moschiola
 • Cheo cheo đốm Ấn Độ (M. indica)
 • Cheo cheo sọc vàng (M. kathygre)
 • Cheo cheo đốm Sri Lanka (M. meminna)
Tragulus
 • Hươu chuột Java (T. javanicus)
 • Cheo cheo Nam Dương (T. kanchil)
 • Hươu chuột lớn (T. napu)
 • Hươu chuột Philippines (T. nigricans)
 • Cheo cheo Việt Nam (T. versicolor)
 • Hươu chuột Williamson (T. williamsoni)
Cervidae
Họ lớn liệt kê ở dưới
Bovidae
Họ lớn liệt kê ở dưới
Họ Cervidae (hươu nai)
Cervinae
Muntiacus
 • Mang Ấn Độ (M. muntjak)
 • Mang Reeves (M. reevesi)
 • Mang đầu lông (M. crinifrons)
 • Mang Fea (M. feae)
 • Mang vàng Borneo (M. atherodes)
 • Mang Roosevelt (M. rooseveltorum)
 • Mang Cống Sơn (M. gongshanensis)
 • Mang Vũ Quang (M. vuquangensis)
 • Mang Trường Sơn (M. truongsonensis)
 • Mang lá (M. putaoensis)
 • Mang Sumatra (M. montanus)
 • Mang Pù Hoạt (M. puhoatensis)
Elaphodus
 • Hươu mũ lông (E. cephalophus)
Dama
 • Hươu hoang (D. dama)
 • Hươu hoang Ba Tư (D. mesopotamica)
Axis
 • Hươu đốm (A. axis)
Rucervus
 • Hươu đầm lầy Ấn Độ (R. duvaucelii)
Panolia
 • Nai cà tông (P. eldii)
Elaphurus
 • Hươu Père David (E. davidianus)
Hyelaphus
 • Hươu vàng (H. porcinus)
 • Hươu đảo Calamian (H. calamianensis)
 • Hươu đảo Bawean (H. kuhlii)
Rusa
 • Nai (R. unicolor)
 • Nai nhỏ Indonesia (R. timorensis)
 • Hươu nâu Philippines (R. mariannus)
 • Hươu đốm đảo Visayas (R. alfredi)
Cervus
 • Hươu đỏ (C. elaphus)
 • Nai sừng xám (C. canadensis)
 • Hươu môi trắng (C. albirostris)
 • Hươu sao (C. nippon)
Capreolinae
Alces
 • Nai sừng tấm Á-Âu (A. alces)
Hydropotes
 • Hươu nước (H. inermis)
Capreolus
 • Hoẵng châu Âu (C. capreolus)
 • Hoẵng Siberia (C. pygargus)
Rangifer
 • Tuần lộc (R. tarandus)
Hippocamelus
 • Taruca (H. antisensis)
 • Huemul (H. bisulcus)
Mazama
 • Hươu sừng ngắn lông đỏ (M. americana)
 • Hươu sừng ngắn lông đỏ thân nhỏ (M. bororo)
 • Hươu sừng ngắn Merida (M. bricenii)
 • Hươu sừng ngắn thân lùn (M. chunyi)
 • Hươu sừng ngắn lông xám (M. gouazoubira)
 • Hươu sừng ngắn thân bé (M. nana)
 • Hươu sừng ngắn lông nâu Amazon (M. nemorivaga)
 • Hươu sừng ngắn lông nâu Yucatán (M. pandora)
 • Hươu sừng ngắn lông đỏ Ecuador (M. rufina)
 • Hươu sừng ngắn lông đỏ Trung Mỹ (M. temama)
Ozotoceros
 • Hươu đồng cỏ Nam Mỹ (O. bezoarticus)
Blastocerus
 • Hươu đầm lầy Nam Mỹ (B. dichotomus)
Pudu
 • Hươu pudú phía bắc (P. mephistophiles)
 • Hươu pudú phía nam (P. pudu)
Odocoileus
 • Hươu đuôi trắng (O. virginianus)
 • Hươu la (O. hemionus)
Họ Bovidae (trâu bò)
Cephalophinae
Cephalophus
 • Linh dương hoẵng Abbott (C. spadix)
 • Linh dương hoẵng Ader (C. adersi)
 • Linh dương hoẵng nâu đỏ (C. dorsalis)
 • Linh dương hoẵng đen (C. niger)
 • Linh dương hoẵng trán đen (C. nigrifrons)
 • Linh dương hoẵng Brooke (C. brookei)
 • Linh dương hoẵng Harvey (C. harveyi)
 • Linh dương hoẵng Jentink (C. jentinki)
 • Linh dương hoẵng Ogilby (C. ogilbyi)
 • Linh dương hoẵng Peters (C. callipygus)
 • Linh dương hoẵng sườn đỏ (C. rufilatus)
 • Linh dương hoẵng đỏ (C. natalensis)
 • Linh dương hoẵng Ruwenzori (C. rubidis)
 • Linh dương hoẵng Weyns (C. weynsi)
 • Linh dương hoẵng bụng trắng (C. leucogaster)
 • Linh dương hoẵng chân trắng (C. crusalbum)
 • Linh dương hoẵng lưng vàng (C. Sylvicultor)
 • Linh dương hoẵng ngựa vằn (C. zebra)
Philantomba
 • Linh dương hoẵng lam (P. monticola)
 • Linh dương hoẵng Maxwell (P. maxwellii)
 • Linh dương hoẵng Walter (P. walteri)
Sylvicapra
 • Linh dương hoẵng thông thường (S. grimmia)
Hippotraginae
Hippotragus
 • Linh dương lang (H. equinus)
 • Linh dương đen Đông Phi (H. niger)
Oryx
 • Linh dương sừng thẳng Đông Phi (O. beisa)
 • Linh dương sừng kiếm (O. dammah)
 • Linh dương Gemsbok (O. gazella)
 • Linh dương sừng thẳng Ả Rập (O. leucoryx)
Addax
 • Linh dương Addax (A. nasomaculatus)
Reduncinae
Kobus
 • Linh dương đồng cỏ Upemba (K. anselli)
 • Linh dương nước (K. ellipsiprymnus)
 • Linh dương Kob (K. kob)
 • Linh dương đồng cỏ phương nam (K. leche)
 • Linh dương đồng cỏ sông Nile (K. megaceros)
 • Linh dương Puku (K. vardonii)
Redunca
 • Linh dương lau sậy phía nam (R. arundinum)
 • Linh dương lau sậy miền núi (R. fulvorufula)
 • Linh dương lau sậy Bohor (R. redunca)
Aepycerotinae
Aepyceros
 • Linh dương Impala (A. melampus)
Peleinae
Pelea
 • Linh dương xám sừng ngắn (P. capreolus)
Alcelaphinae
Beatragus
 • Linh dương Hirola (B. hunteri)
Damaliscus
 • Common tsessebe (D. lunatus)
 • Bontebok (D. pygargus)
Alcelaphus
 • Hartebeest (A. buselaphus)
Connochaetes
 • Linh dương đầu bò đen (C. gnou)
 • Linh dương đầu bò xanh (C. taurinus)
Pantholopinae
Pantholops
 • Linh dương Tây Tạng (P. hodgsonii)
Caprinae
Phân họ lớn liệt kê ở dưới
Bovinae
Phân họ lớn liệt kê ở dưới
Antilopinae
Phân họ lớn liệt kê ở dưới
Họ Bovidae (phân họ Caprinae - dê cừu)
Ammotragus
 • Cừu Barbary (A. lervia)
Arabitragus
 • Dê núi sừng ngắn Ả Rập (A. jayakari)
Budorcas
 • Linh ngưu (B. taxicolor)
Capra
 • Dê hoang dã (C. aegagrus)
 • Dê nhà (C. aegagrus hircus)
 • Sơn dương Tây Kavkaz (C. caucasia)
 • Sơn dương Đông Kavkaz (C. cylindricornis)
 • Sơn dương Markhor (C. falconeri)
 • Dê núi Alps (C. ibex)
 • Dê núi Nubia (C. nubiana)
 • Dê núi Iberia (C. pyrenaica)
 • Dê núi Siberia (C. sibirica)
 • Dê núi Walia (C. walie)
Capricornis
 • Tỳ linh Nhật Bản (C. crispus)
 • Tỳ linh Đài Loan (C. swinhoei)
 • Tỳ linh Sumatra (C. sumatraensis)
 • Tỳ linh lục địa (C. milneedwardsii)
 • Tỳ linh đỏ (C. rubidus)
 • Tỳ linh Himalaya (C. thar)
Hemitragus
 • Dê núi sừng ngắn Himalaya (H. jemlahicus)
Naemorhedus
 • Ban linh đỏ (N. baileyi)
 • Ban linh đuôi dài (N. caudatus)
 • Ban linh Himalaya (N. goral)
 • Ban linh Trung Hoa (N. griseus)
Oreamnos
 • Dê núi Bắc Mỹ (O. americanus)
Ovibos
 • Bò xạ hương (O. moschatus)
Nilgiritragus
 • Dê núi sừng ngắn Nilgiri (N. hylocrius)
Ovis
 • Cừu Argali (O. ammon)
 • Cừu (O. aries)
 • Cừu sừng lớn (O. canadensis)
 • Cừu sừng mảnh (O. dalli)
 • Cừu Mouflon (O. musimon)
 • Cừu tuyết (O. nivicola)
 • Cừu Urial (O. orientalis)
Pseudois
 • Cừu Bharal (P. nayaur)
Rupicapra
 • Sơn dương Chamois vùng Pyrénées (R. pyrenaica)
 • Sơn dương Chamois (R. rupicapra)
Họ Bovidae (phân họ Bovinae - trâu bò)
Boselaphini
Tetracerus
 • Linh dương bốn sừng (T. quadricornis)
Boselaphus
 • Linh dương bò lam (B. tragocamelus)
Bovini
Bubalus
 • Trâu nước (B. bubalis)
 • Trâu nước hoang dã (B. arnee)
 • Trâu Anoa đồng bằng (B. depressicornis)
 • Trâu Anoa núi (B. quarlesi)
 • Trâu lùn Tamaraw (B. mindorensis)
Bos
 • Bò banteng (B. javanicus)
 • Bò tót (B. gaurus)
 • Bò tót nhà (B. frontalis)
 • Bò Tây Tạng (B. mutus)
 • Bò nhà (B. taurus)
 • Bò xám (B. sauveli)
Pseudonovibos
 • Bò sừng xoắn (P. spiralis)
Pseudoryx
Sao la (P. nghetinhensis)
Syncerus
 • Trâu rừng châu Phi (S. caffer)
Bison
 • Bò bison châu Mỹ (B. bison)
 • Bò bison châu Âu (B. bonasus)
Strepsicerotini
Tragelaphus
(bao gồm linh dương Kudu)
 • Linh dương Sitatunga (T. spekeii)
 • Linh dương Nyala (T. angasii)
 • Linh dương bụi rậm (T. scriptus)
 • Linh dương Nyala miền núi (T. buxtoni)
 • Linh dương Kudu nhỏ (T. imberbis)
 • Linh dương Kudu lớn (T. strepsiceros)
 • Linh dương Bongo (T. eurycerus)
Taurotragus
 • Linh dương Eland (T. oryx)
 • Linh dương Eland lớn (T. derbianus)
Họ Bovidae (phân họ Antilopinae - linh dương)
Antilopini
Ammodorcas
 • Linh dương đuôi cương (A. clarkei)
Antidorcas
 • Linh dương nhảy (A. marsupialis)
Antilope
 • Linh dương đen Ấn Độ (A. cervicapra)
Eudorcas
 • Linh dương Mongalla (E. albonotata)
 • Linh dương trán đỏ (E. rufifrons)
 • Linh dương Thomson (E. thomsonii)
 • Linh dương Heuglin (E. tilonura)
Gazella
 • Linh dương núi đá Ả Rập (G. gazella)
 • Linh dương Neumann (G. erlangeri)
 • Linh dương Speke (G. spekei)
 • Linh dương Dorcas (G. dorcas)
 • Linh dương Chinkara (G. bennettii)
 • Linh dương Cuvier (G. cuvieri)
 • Linh dương Rhim (G. leptoceros)
 • Linh dương bướu giáp (G. subgutturosa)
Litocranius
 • Linh dương Gerenuk (L. walleri)
Nanger
 • Linh dương Dama (N. dama)
 • Linh dương Grant (N. granti)
 • Linh dương Soemmerring (N. soemmerringii)
Procapra
 • Linh dương gazelle Mông Cổ (P. gutturosa)
 • Linh dương Goa (P. picticaudata)
 • Linh dương Przewalski (P. przewalskii)
Saigini
Pantholops
 • Linh dương Tây Tạng (P. hodgsonii)
Saiga
 • Linh dương Saiga (S. tatarica)
Neotragini
Dorcatragus
 • Linh dương Beira (D. megalotis)
Madoqua
 • Linh dương dik-dik Günther (M. guentheri)
 • Linh dương dik-dik Kirk (M. kirkii)
 • Linh dương dik-dik lông bạc (M. piacentinii)
 • Linh dương dik-dik Salt (M. saltiana)
Neotragus
 • Linh dương lùn Bates (N. batesi)
 • Linh dương Suni (N. moschatus)
 • Linh dương hoàng gia (N. pygmaeus)
Oreotragus
 • Linh dương Klipspringer (O. oreotragus)
Ourebia
 • Linh dương Oribi (O. ourebi)
Raphicerus
 • Linh dương Steenbok (R. campestris)
 • Cape grysbok (R. melanotis)
 • Sharpe's grysbok (R. sharpei)
Phân bộ Suina (lợn heo)
Suidae
Babyrousa
 • Lợn hươu Buru (B. babyrussa)
 • Lợn hươu Bắc Sulawesi (B. celebensis)
 • Lợn hươu Togian (B. togeanensis)
Hylochoerus
 • Lợn rừng lớn (H. meinertzhageni)
Phacochoerus
 • Lợn bướu sa mạc (P. aethiopicus)
 • Lợn bướu thông thường (P. africanus)
Porcula
 • Lợn lùn (P. salvania)
Potamochoerus
 • Lợn lông rậm (P. larvatus)
 • Lợn lông đỏ (P. porcus)
Sus
(Lợn)
 • Lợn râu Palawan (S. ahoenobarbus)
 • Lợn râu Borneo (S. barbatus)
 • Lợn rừng Đông Dương (S. bucculentus)
 • Lợn hoang đảo Visayas (S. cebifrons)
 • Lợn hoang đảo Celebes (S. celebensis)
 • Lợn hoang đảo Flores (S. heureni)
 • Lợn hoang Oliver (S. oliveri)
 • Lợn hoang Philippines (S. philippensis)
 • Lợn rừng (S. scrofa)
 • Lợn hoang đảo Timor (S. timoriensis)
 • Lợn hoang đảo Java (S. verrucosus)
Tayassuidae
Tayassu
 • Lợn peccary môi trắng (T. pecari)
Catagonus
 • Lợn peccary Gran Chaco (C. wagneri)
Pecari
 • Lợn peccary khoang cổ (P. tajacu)
Phân bộ Tylopoda (lạc đà)
Camelidae
Lama
 • Lạc đà không bướu (L. glama)
 • Lạc đà Guanaco (L. guanicoe)
 • Lạc đà Alpaca (L. pacos)
 • Lạc đà Vicuña (L. vicugna)
Camelus
 • Lạc đà một bướu (C. dromedarius)
 • Lạc đà hai bướu (C. bactrianus)
 • Lạc đà hai bướu hoang dã (C. ferus)
Whippomorpha (chưa phân hạng, cao hơn Bộ Guốc chẵn)
Hippopotamidae
Hippopotamus
 • Hà mã (H. amphibius)
Choeropsis
 • Hà mã lùn (C. liberiensis)
Thẻ nhận dạng đơn vị phân loại
Hình tượng sơ khai Bài viết liên quan đến Bộ Guốc chẵn này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
 • x
 • t
 • s