Quốc hội Úc

Australia
Bài này nằm trong loạt bài về:
Chính trị và chính phủ
Úc
Hiến pháp Úc
Vương thất
Hành pháp
Lập pháp
Tư pháp
 • Tòa án Tối cao
  Chánh án: Susan Kiefel
 • Cơ quan Tư pháp
 • Hệ thống luật pháp
 • Chế độ bầu cử Liên bang
 • Voter registration in Australia
 • Divisions of the Australian House of Representatives
 • List of political parties in Australia
 • Political funding in Australia
 • Các cuộc bầu cử gần đây
 • List of Australian federal by-elections
 • Referendums in Australia
 • Leadership spill
 • Thống đốc và quản trị viên
 • Thủ tướng và các bộ trưởng
 • Nghị viện và hội đồng
 • Tòa án tiểu bang
 • Hệ thống bầu cử cấp bang
 • NSW
 • Vic
 • Qld
 • WA
 • SA
 • Tas
 • NT
Đối ngoại
Chính trị
 • Chủ nghĩa vô chính phủ
 • Cơ đốc giáo
 • Chủ nghĩa bảo thủ
 • Cực hữu
 • Chủ nghĩa tự do
 • Chủ nghĩa dân tộc
 • Chủ nghĩa cộng hòa
 • Chủ nghĩa xã hội
 Cổng thông tin Úc
 • Quốc gia khác
 • Bản đồ
 • x
 • t
 • s
Quốc hội Úc (Canberra)

Quốc hội Úc là cơ quan đứng đầu của hệ thống lập pháp của chính phủ Úc, đặt tại một toà nhà lớn ở thủ đô Canberra. Quốc hội gồm hai phòng chính là Hạ việnThượng viện, là nơi hội họp của các nghị viên và thượng nghị sĩ chính quyền liên bang. Ngoài ra toà nhà này còn có các phòng tiếp tân, triển lãm và là một địa điểm cho khách du lịch đến viếng thăm.

Lịch sử

Toà quốc hội cũ

Toà Quốc hội cũ (Canberra)

Toà Quốc hội hiện nay

Tham khảo

Bài viết này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
 • x
 • t
 • s